Hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà xã hội rice city long biên

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà xã hội rice city long biên

I.  Quy định về các đối tượng được mua nhà ở xã hội

Hiện nay theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 .

Có 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Trong đó ưu tiên những đối tượng sau:

– Người có công với cách mạng;

– Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

– Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

– Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

Ngoài những đối tượng nêu trên thì các đối tượng sau cũng được ưu tiên mua nhà ở xã hội đó là:

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, đơn vị thuộc CAND và QĐND;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở…

2. Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Để được hỗ trợ mua NOXH thì những đối tượng nêu trên phải đáp ứng những điều kiện như:

Điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập, bao gồm:

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội;

– Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống.

Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân đầu người dưới 8m vuông.

– Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội.

– Nếu không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố đó.

– Đối với cán bộ, công chức thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

– Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối tượng và điều kiện vay mua nhà ở xã hội

Thứ nhất, về đối tượng.

Là cán bộ công viên chức Nhà nước.

Cán bộ có công với cách mạng nằm trong diện được phép mua nhà ở xã hội.

Đối tượng mua nhà thuộc diện hộ nghèo.

Cận nghèo chưa có nhà ở hoặc có nhà ở diện tích chia đều nhỏ hơn 8 mét-vuông trên 1 người.

Thứ hai, về điều kiện

– Có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại nơi có dự án nhà ở xã hội và đã đóng Bảo hiểm xã hội trên 1 năm.

– Chỉ tiến hành cho vay với các Hợp đồng mua nhà ở xã hội đã ký với chủ đầu tư.

– Không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên do mức thu nhập thấp dưới 9 triệu đồng trên tháng và có nhu cầu về mua nhà ở xã hội với lý do phù hợp.

– Người đi vay mua nhà ở xã hội thực sự chưa có nhà ở hoặc có nhà nhưng diện tích đất sử dụng dưới 8 mét-vuông trên người và phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương.

– Đảm bảo có tài sản thế chấp khi đăng ký vay mua nhà.

Có thể thế chấp bằng chính căn hộ đăng kí mua hoặc tài sản có từ trước.

– Khi vay mua nhà ở xã hội và đáo hạn nợ trước hạn sẽ phạt 2% trên tổng số tiền trả nợ.

– Người mua cần kí kết hợp đồng mua bán với chủ đầu tư trước khi đăng kí vay mua nhà ở xã hội và trình hồ sơ đến Ngân hàng

– Vay mua nhà ở xã hội năm 2017

– Người đi vay đảm bảo có công việc và mức thu nhập ổn định.

4.Thời gian chuyển nhượng, mua bán nhà ở xã hội

Căn cứ theo Điều 62 Luật Nhà ở 2014.

Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội phải đúng quy định của Luật này.

Trong cùng một thời gian, mỗi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Nhà ở 2014.

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở này chỉ được thuê hoặc thuê mua hoặc mua một nhà ở xã hội.

– Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm;

– Thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm.

kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở.

Bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê, thuê mua.

nếu bên thuê, thuê mua không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở thì chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này.

Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm.

Kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở.

Trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà. Nếu có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó.

hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua.

Giá bán tối đa bằng giá bán NOXH cùng loại tại cùng địa điểm, và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Back to top